Noticias y eventos

Aquí podrá encontrar la última información actualizada sobre el Parque Natural y su entorno, así como una agenda de eventos de la comarca: fiestas, festivales, ferias...

Últimos Tweets
Invalid or expired token.

O Proxecto GERÊS – XURÉS DINÁMICO está cofinanciado  ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Ficha resume do proxecto:

Custo total elixible do proxecto: 1.971.901,57 €.

Porcentaxe financiado polo FEDER: 75% (1.478.926,17 €)

Área de cooperación: Galicia – Norte de Portugal.

Eixe prioritario: crecemento sostible a través dunha cooperación transfronteiriza pola prevención de riscos e a mellora da xestión dos recursos naturais.

Obxectivo temático: conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de inversión: protección e o restablecemento da biodiversidade e do chan e o fomento dos servizos dos ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 e de insfraestruturas ecolóxicas.

Obxectivo específico: mellorar a protección e xestión sostible dos espazos naturais.

Obxectivo xeral: Fortalecer a entidade e identidade propia da RBTGX mediante o fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sostible e a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural.

Get social

 

Logotipo InterregLogotipo Portas Gerés-XurésLogotipo Deputación Ourense

EL PROYECTO GERÊS-XURÉS DINÁMICO ESTÁ COFINANCIADO AL 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

Search