Rede de Portas do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés

A Rede de Portas do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés está constituída por 6 centros de interpretación que dan a benvida ao visitante e ofrecen información sobre diferentes aspectos do Parque: natureza, xeoloxía, historia, etnografía..

Nesta páxina web atopará información sobre os centros que constitúen as Portas, a súa situación no mapa, horarios, actividades, así como outras informacións de interese sobre o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés e a súa contorna (rutas, noticias e eventos, etc).

Get social

 

Logotipo InterregLogotipo Portas Gerés-XurésLogotipo Deputación Ourense

O PROXECTO GERÊS-XURÉS DINÁMICO ESTÁ COFINANCIADO AO 75% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) A TRAVÉS DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

Search